ILT-brede risicoanalyse

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de analyse die de ILT heeft gedaan naar de risico's 'over al haar taakgebieden heen' maakt; tot nu toe stelde ze uitsluitend risicoanalyses op binnen één domein of subdomein.