Rapport risico's bij woningtoewijzing

Het toewijzen van sociale huurwoningen door woningcorporaties moet eerlijk en transparant gebeuren. Onderzoek in opdracht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) toont aan dat het soms mogelijk is de regels te omzeilen. Het onderzoek brengt de kwetsbaarheden in woningtoewijzing in beeld en geeft tegelijkertijd gerichte adviezen om de kans op misstanden te (blijven) beperken.