Besluit vervoer gevaarlijke stoffen

De regels die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland over de weg en het water zijn terug te vinden de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS).

Vervoer over de weg

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Als bijlage 1 bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen, afkomstig uit het ADR verdrag.

LET OP! De internationale regels zijn omvangrijke teksten, dit maakt ook de pdf-bestanden erg groot. Er wordt gezocht naar een meer gebruiksvriendelijke oplossing.

Vervoer over het spoor

De Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Als bijlage 1 bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen, afkomstig uit het RID verdrag.

Vervoer over de binnenwateren (in de Rijnstaten)

De Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip. Als bijlage 1 bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Rijnstaten opgenomen, afkomstig uit het ADNR verdrag. Als bijlage 2 bij deze regeling is de ministeriƫle regeling (RVGZ) met regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met zeeschepen opgenomen, waarmee de code (IMDG) van toepassing is gemaakt op dit soort vervoer.
Vanaf februari 2009 wordt ook het ADN verdrag van kracht, wat in heel Europa geldt, niet alleen in de Rijnstaten. Vanaf 2011 zal het ADN verdrag de plaats en functie van het ADNR verdrag overnemen.