Asbest

Het gebruik van asbesthoudende materialen is verboden voor alle schepen sinds 1 juli 2002 conform de Schepenwet en SOLAS II-1/3-5, behalve in systemen met hoge temperaturen en drukken zoals nader is gespecificeerd in de genoemde wetgeving.

Sinds 1 januari 2011 is het gebruik van asbesthoudende materialen zonder uitzondering verboden voor alle schepen, conform SOLAS.
Ondanks dit expliciete en ondubbelzinnige verbod op asbesthoudende materialen wordt aan boord van schepen nog altijd op uiteenlopende plaatsen asbest aangetroffen. Bij inspecties is bijvoorbeeld asbest aangetroffen in branddekens, isolatiemateriaal, bepaalde afdichtingmiddelen, remvoeringen, schot- en plafondbekledingen, kabels, koorden, restanten, elektrische zekeringen, enzovoort. Bovendien blijken schepen die oorspronkelijk asbestvrij waren soms alsnog asbest aan boord te hebben als gevolg van reparaties op een scheepswerf en/of in later aangeschafte reserveonderdelen.

IMO-Circulaire en richtlijn PSC

Voor meer bewustwording over het gebruik van asbest aan boord van schepen heeft Nederland bij de IMO een voorstel ingediend. Het voorstel heeft uiteindelijk geleid tot MSC.1/Circ.1374, Information on prohibiting the use of asbestos on board ships (Informatie over het verbod op het gebruik van asbest aan boord van schepen).
Tevens heeft Nederland een voorstel geïntroduceerd bij de Paris MoU on Port State Control wat heeft geresulteerd in een richtlijn om het bewustzijn over het gebruik van asbest aan boord van schepen te vergroten.

Overige acties

Daarnaast heeft ILT/Scheepvaart in overleg met redersverenigingen, klassenbureaus en andere ter zake kundige bedrijven een inspectie-instructie opgesteld, die belangrijk meer omvat dan alleen een papieren controle. Deze instructie is vastgesteld en is vanaf 1 december 2011 van kracht.

ILT/Scheepvaart is van mening dat de instructie Ban on the use of Asbestos on board ships een tijdelijke oplossing is ter voorkoming van asbesthoudende materialen bij de oplevering van nieuwe schepen en dat er behoefte bestaat aan procedures voor schepen gebouwd tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2011 conform MSC.1/Circ.1374.

Het streven voor de toekomst is om het gebruik van asbesthoudende materialen aan boord van schepen en op scheepswerven te voorkomen door gebruik hiervan bij de bron tegen te gaan.
Deze bronaanpak moet zowel bij de IMO als in Europa onder de aandacht worden gebracht. Zo bevat bijvoorbeeld de Europese Richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen geen vereisten met betrekking tot asbest, wat een eerste stap zou kunnen vormen.

Wetgeving

SOLAS II-1/3-5 (Zie Netherlands Regulatory Framework (NeRF)