Vergunningverlening vuurwerk

Als u met uw bedrijf professioneel vuurwerk wilt laten afsteken, hebt u daar een zogenoemde toepassingsvergunning voor nodig. Die is nodig om consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik te mogen afsteken. Degene die de vergunning aanvraagt, moet een deskundige zijn die beschikt over een certificaat voor het desbetreffende specialisme. U vraagt de toepassingsvergunning aan met het aanvraagformulier.

Alleen door deskundigen

Alleen gecertificeerde deskundigen mogen professioneel vuurwerk afsteken.

Voeg bijlagen aan de aanvraag toe

Degene die de vergunning aanvraagt, moet daarbij de volgende documenten indienen:

  • Polisblad van de verzekering met een dekking van € 2.500.000,00 per gebeurtenis
  • Duidelijke vermelding dat werken met professioneel vuurwerk onder de polis valt
  • Kopie van het KIWA-certificaat of de KIWA-certificaten
  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG), afgegeven door de gemeente van vestiging en niet ouder dan zes maanden

Zorg voor een complete aanvraag

De ILT neemt alleen complete aanvragen in behandeling.

De verklaring omtrent het gedrag kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Voorafgaand aan de aanvraag van een verklaring omtrent gedrag (VOG) bij uw gemeente heeft u een aanvraagformulier vog van de ILT nodig:

  • Dien uw verzoek in voor een aanvraagformulier VOG via het aanvragenlbis@ilent.nl
  • De ILT zet de aanvraag om VOG digitaal klaar bij dienst Justis. U ontvangt binnen enkele dagen een link via de e-mail van dienst Justis waarmee u de VOG digitaal kan aanvragen in de gemeente waar u woont.

Het aanvraagformulier voor toepassingsvergunning voorzien van de benodigde documenten, inclusief VOG, verstuurt u naar aanvragenlbis@ilent.nl

Duur van de procedure

Heeft de ILT de aanvraag ontvangen, dan krijgt u een daarvan een bevestiging. De ILT beoordeelt de aanvraag zo spoedig mogelijk. Reken voor de gehele procedure op een termijn van acht weken.

Vraag de provincie toestemming om vuurwerk af te steken

Als u een toepassingsvergunning hebt gekregen, moet u elke keer wanneer u vuurwerk wilt afsteken toestemming vragen aan de provincie waar u dat wilt doen. Het gaat om zogeheten ontbrandingstoestemming. Ga daarvoor naar de site van de betreffende provincie.