Vergunningverlening vuurwerk

Wilt u bedrijfsmatig vuurwerk afsteken? Dan heeft u daar een zogenoemde toepassingsvergunning voor nodig volgens hoofdstuk 3B van het vuurwerkbesluit. Degene die de vergunning aanvraagt, moet beschikken over een KIWA persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige. 

Aanvraag toepassingsvergunning afsteken vuurwerk

U kunt de toepassingsvergunning afsteken vuurwerk aanvragen via het webportaal MijnILT. Daar kunt u uw gegevens bijhouden. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig.  

Heeft u geen eHerkenning? Stuur dan uw aanvraag via het digitale aanvraagformulier Aanvraag toepassingsvergunning afsteken vuurwerk

Voeg bijlagen aan de aanvraag toe

Voor aanvraag van de toepassingsvergunning stuurt u de volgende bijlagen mee:

  • Polisblad van de verzekering met een dekking van € 2.500.000 per gebeurtenis, met duidelijke vermelding dat werken met vuurwerk onder de polis valt.
  • Kopie van het KIWA-certificaat of de KIWA-certificaten.
  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG), afgegeven door de gemeente van vestiging en niet ouder dan 6 maanden.

VOG aanvragen

De VOG kunt u aanvragen bij de gemeente waar u woont. Voorafgaand aan de aanvraag van een VOG bij uw gemeente heeft u een aanvraagformulier vog van de ILT nodig:

  • Vraag de VOG aan via aanvragenLBIS@ilent.nl
  • De ILT zet uw aanvraag digitaal klaar bij Dienst Justis.
  • U ontvangt van de Dienst Justis een link waarmee u bij uw gemeente de VOG kunt aanvragen.

Duur van de procedure

Heeft de ILT de aanvraag ontvangen, dan krijgt u een daarvan een bevestiging. De ILT beoordeelt de aanvraag zo spoedig mogelijk. Reken voor de gehele procedure op een termijn van acht weken.

Vraag de provincie toestemming om vuurwerk af te steken

Als u een toepassingsvergunning hebt gekregen, dan moet u elke keer wanneer u vuurwerk wilt afsteken toestemming vragen aan de provincie waar u dat wilt doen. Het gaat om de zogeheten ontbrandingstoestemming. Ga daarvoor naar de site van de betreffende provincie.