Melden van vuurwerk

Zowel bedrijven als handhavingspartners melden import, export en opslag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Incidenten

Ongewone voorvallen met een spoedeisend karakter moeten direct telefonisch worden gemeld bij de ILT: 088 489 00 00.

Melden van vuurwerk door bedrijven

Het binnen en buiten het grondgebied brengen van vuurwerk moet 48 uur voorafgaand aan het binnenbrengen gemeld worden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook het ter beschikking stellen van:

  • consumentenvuurwerk aan een groothandelaar en
  • professioneel vuurwerk aan een ander

moet worden gemeld. U kunt dit melden via het formulier Melding import, export of ter beschikkingstelling van vuurwerk

Professioneel vuurwerk dat na een evenement overblijft mag buiten het grondgebied van Nederland worden gebracht. Dit moet binnen 1 werkdag na het buiten het grondgebied van Nederland brengen van de artikelen, door de degene die de artikelen buiten Nederland heeft gebracht worden gemeld. Dit is dus een bijzondere vorm van een exportmelding.

Melden van vuurwerk door handhavingspartners

Provincies, gemeenten en RUD’s melden vergunningen en meldingen met betrekking tot opslag en ontbranding aan de ILT. Dit doet u via het formulier Melding afgegeven toepassingsvergunning, ontbrandingstoestemming.

Voor het inloggen op dit formulier wordt gebruik gemaakt van eHerkenning.

Hoe kunt u een vuurwerkmelding wijzigen?

Als u een vuurwerkmelding doet bij de ILT, dan staat in de ontvangstbevestiging van uw melding een link waarmee u een wijziging kunt doorgeven.

Voor adviesaanvragen met betrekking tot ontbrandingstoestemmingen:

  • Ga naar het vragenformulier
  • Kies bij 'Kies het product' voor 'Producten(regelingen)'.

De Douane kan haar meldingen doen via het formulier Melding vuurwerk Douane.