Melden van vuurwerk

Zowel bedrijven als handhavingspartners melden import, export en opslag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Incidenten

Ongewone voorvallen met een spoedeisend karakter moet u direct telefonisch melden bij de ILT: 088 489 00 00. Na uw telefonische melding vult u het formulier Melding ongewoon voorval vuurwerk in.

Melden van vuurwerk door bedrijven

Het binnen en buiten het grondgebied brengen van vuurwerk moet 48 uur voorafgaand aan het binnenbrengen gemeld worden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook het ter beschikking stellen van:

  • Consumentenvuurwerk aan een groothandelaar en;
  • Professioneel vuurwerk aan een ander.

moet u melden. U kunt dit melden via het formulier Melding vuurwerk import, export, terbeschikkingstelling en opslag

Professioneel vuurwerk dat na een evenement overblijft mag buiten het grondgebied van Nederland worden gebracht. Dit moet binnen 1 werkdag na het buiten het grondgebied van Nederland brengen van de artikelen, door de degene die de artikelen buiten Nederland heeft gebracht worden gemeld. Dit is dus een bijzondere vorm van een exportmelding.

Melden van vuurwerk door handhavingspartners

Provincies, gemeenten en RUD’s melden vergunningen en meldingen met betrekking tot opslag en ontbranding aan de ILT. Dit doet u via het formulier Melding vuurwerk ontbranding en opslag.

Voor het inloggen op dit formulier wordt gebruik gemaakt van eHerkenning.

Hoe kunt u een vuurwerkmelding wijzigen?

Als u een vuurwerkmelding doet bij de ILT, dan staat in de ontvangstbevestiging van uw melding een link waarmee u een wijziging kunt doorgeven.

Voor adviesaanvragen met betrekking tot ontbrandingstoestemmingen neemt u contact op met de ILT via het vragenformulier.

De Douane kan haar meldingen doen via het formulier Melding Douane (RoHS, REACH, Kwik of PIC of vuurwerk).