Wijziging gegevens company security officer (CSO)

De CSO is namens de scheepsbeheerder verantwoordelijk voor de beveiliging van een zeeschip. Veranderen de gegevens van de CSO? Dan moet de scheepsbeheerder dit doorgeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Doorgeven wijziging gegevens CSO

Gebruik voor het melden en wijzigen van CSO-gegevens het formulier: Aanmelden/wijzigen gegevens company security officer (CSO).

Stuur het formulier naar:

Post

Inspectie Leefomgeving en Transport
Afdeling Vergunningverlening Zeevaart
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

E-mail

csodata@ilent.nl

Actueel bestand noodzakelijk

Zo kan de ILT actuele veranderingen doorgeven aan de juiste persoon. Bijvoorbeeld over het beveiligingsniveau (security level) of veiligheidsmaatregelen. De CSO moet altijd bereikbaar zijn. Daarom moeten er minimaal 2 CSO’s van een scheepsbeheerder bekend zijn bij de ILT.