Jaarverslag Spoorveiligheid 2021

In dit jaarverslag rapporteert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de staat van de veiligheid op het Nederlandse hoofdspoor in 2021. Dit doet zij op de eerste plaats met de statistieken over de spoorwegongevallen in 2021. Alle aantallen zijn verwerkt in uitkomsten die voor het beleid in Nederland en Europa belangrijk zijn. In het jaarverslag vindt u ook een overzicht van de wijzigingen in het beleid, beheer en functioneren van het spoor.