IEEC en SEEMP

International Energy Efficiency Certificate (IEEC)

De regels voor de energie efficiëntie voor schepen groter dan 400 GT staan in MARPOL Annex VI, hoofdstuk 4.

Deze regels staan in Resolutie MEPC.203(62) van de IMO en komen bovenop de al bestaande regels van MARPOL Annex VI. De regels vereisen een certificaat: het International Energy Efficiency Certificate (IEEC) dat wordt afgegeven wanneer een Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) aan boord is.

Het certificaat: International Energy Efficiency Certificate

Het International Energy Efficiency Certificate (IEEC) is vereist voor nieuwe en bestaande schepen waarop het nieuwe hoofdstuk 4 van MARPOL Annex VI van kracht is. Voor nieuwbouwschepen wordt het certificaat afgegeven bij het eerste onderzoek voordat het schip in de vaart komt en voor bestaande schepen van 400 GT of meer bij het tussentijdse of het hernieuwde onderzoek.
Het IEEC blijft geldig voor de gehele levensduur van het schip, het is scheepsspecifiek en moet aan boord zijn tijdens inspecties en audits.

Het Ship Energy Efficiency Management Plan op bestaande schepen

Het IEEC wordt voor NL schepen wordt uitgereikt door een klassenbureau wanneer een Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) aan boord is.
Het SEEMP geeft een lijst van maatregelen om de energie efficiëntie van een schip te optimaliseren zonder grote kosten. Het is daarom een ideale gelegenheid om het brandstofverbruik te verminderen. Het doel van het plan is om de energie efficiëntie van het schip en de vloot te verbeteren en bij te houden. Het plan is vereist in MARPOL Annex VI, Hoofdstuk 4, item 22.

Samengevat moet het SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan) voldoen aan het volgende:

  • Het SEEMP moet aan boord zijn van nieuwe schepen voor het eerste onderzoek en van bestaande schepen van 400 GT en meer gedurende het tussentijdse of het hernieuwde onderzoek.
  • Het SEEMP is niet nodig voor platforms (FPSO en FSU) en boorschepen onafhankelijk van de voorstuwing.
  • Het SEEMP is niet nodig vóór het eerste tussentijdse / hernieuwde onderzoek na 1 januari 2013 van bestaande schepen.
  • Het SEEMP is geschreven in de taal die gebruikt wordt aan boord van het schip.
  • Het SEEMP is ontwikkeld in overeenstemming met de richtlijnen van de IMO Resolution MEPC.213(63).
  • Het SEEMP mag deel uitmaken van het Safety Management System (SMS) en de ISM audit, maar hoeft niet te worden gekeurd door een klassenbureau of de vlaggenstaat.
  • Het SEEMP mag zowel op papier als elektronisch aan boord zijn.
  • Het klassenbureau controleert of de SEEMP scheepsspecifiek is en gebaseerd op Resolutie MEPC.213(63).
  • Wanneer er geen SEEMP aan boord is, heeft dat geen effect op het Internationaal Air Pollution Prevention certificaat (IAPP).

Een voorbeeld van een SEEMP staat in IMO Resolutie MEPC.213(63)–2012 ‘Guidelines for the development of a Ships Energy Efficienty Management Plan’.

Uitgifte IEEC

Tijdens een onderzoek controleert een inspecteur van een klassenbureau of er een SEEMP aan boord is. Is dat op een bestaand schip het geval, dan wordt het IEEC uitgereikt. Is er geen SEEMP aan boord dan neemt het klassenbureau contact op met de administratie (vlaggenstaat) over de uitgifte van het IEEC. Wanneer geen SEEMP aan boord is dan heeft dat geen effect op het Internationaal Air Pollution Prevention Certificaat.

Controle op SEEMP en IEEC

De controle van het vereiste SEEMP aan boord vindt plaats tijdens het eerste tussentijdse of hernieuwde onderzoek na 1 januari 2013. Het SEEMP moet aan boord zijn vanaf het tijdstip van dat onderzoek. Een controle door een klassenbureau op het SEEMP voorafgaand aan het tussentijdse of hernieuwde onderzoek is niet vereist.
Het eerste IEEC onderzoek op bestaande schepen vindt plaats tijdens het tussentijdse of hernieuwde onderzoek voor het IAPP (International Air Pollution Prevention certificaat). Het onderzoekschema voor het IAPP wordt ook de eerste IEEC onderzoekdatum voor bestaande schepen.

SEEMP en de Energy Efficiency Operational Indicator

Een onderdeel van het SEEMP is de Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) waarmee het energieverbruik van een schip en een vloot tijdens een bepaalde periode gevolgd kan worden. De EEOI staat in MEPC.1/Circ.684.

Met de EEOI kan efficiënt brandstofgebruik worden gemeten terwijl het schip in bedrijf is door bijvoorbeeld het verschil te bepalen bij een verbeterde reisplanning of het vaker poetsen van de schroef of door b.v. technische maatregelen zoals warmte-terugwinsystemen of zelfs een nieuwe schroef.

Het SEEMP dwingt de reder en scheepsoperator als het ware om bij elke stap van het energie efficiëntie management plan nieuwe technieken en praktijken te overwegen bij het optimaliseren van het energiegebruik van het schip.
Dergelijke efficiëntie maatregelen doen het brandstofverbruik en daarmee ook de CO2 emissies aanzienlijk dalen.

De genoemde wetgeving en resoluties staat in Netherlands Regulatory Framework (NeRF).