Verplichte certificaten

Voor vissersvaartuigen groter dan 24 meter zijn certificaten verplicht. Sommige certificaten zijn afhankelijk van de inhoudsmaat en het motorvermogen.

Voor alle vissersvaartuigen groter dan 24 meter zijn verplicht:

 • Certificaat van Overeenstemming
 • Bemanningscertificaat
 • Meetbrief volgens ITC Londen 1969

Certificaat voor vissersvaartuigen zonder erkend klassenbureau:

 •     Klassencertificaat van de inspectie

Is uw vaartuig groter dan 300 GT dan is ook verplicht:

 • Wrakopruimingscertificaat (Wreck removal liability certificate)

Is uw vaartuig groter dan 400 GT dan zijn tevens verplicht:

 • International oil pollution prevention certificate (IOPP), Olielozingen Marpol Annex I
 • International air pollution prevention certificate (IAPP),  Eisen aan scheepsbrandstof Marpol VI
 • International sewage pollution prevention certificate (ISPP), Sanitair afval zeeschepen Marpol IV
 • International anti-fouling system certificate (IAFS)
 • Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) en International Energy Efficiency Certificate (IEEC)

Certificaat voor vissersvaartuigen /trawlers >1000 GT:

 • Bunker Liability Certificate (BLC)

Certificaat voor trawlers:

 • Certificaat van Uitwatering (Loadline certificate)

Certificaat voor vissersvaartuigen gebouwd na 2000 met motoren vanaf 130 kW:

 • Engine international air pollution prevention certificate (EIAPP}

Ballastwaterverdrag

 •      Alle vaartuigen die ballastwater vervoeren, moeten aan het Ballastwaterverdrag voldoen.