Coronavirus (COVID-19)

De coronamaatregelen leiden tot vragen over regelgeving, inspecties, handhaving en vergunningverlening. Per onderwerp  hieronder de aangepaste werkwijzen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Heeft u nog vragen? Gebruik dan het vragenformulier.

De ILT werkt tijdens de maatregelen door; de inspectie past de werkzaamheden aan. We werken meer digitaal en we voeren tijdelijk minder inspecties op locaties uit. We gaan wel ter plaatse als dat nodig is.

Vergunningverlening die nodig is voor de werkzaamheden in vitale en cruciale sectoren krijgt nu voorrang. Voor het openbaar vervoer, afvaltransport, drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling en in de scheepvaart nemen we certificaat- en vergunningaanvragen in behandeling. Voor een aantal sectoren leveren we maatwerk.