Coronavirus (COVID-19)

De coronamaatregelen leiden tot vragen over regelgeving, inspecties, handhaving en vergunningverlening. Per onderwerp  hieronder de aangepaste werkwijzen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Heeft u nog vragen? Gebruik dan het vragenformulier.

De ILT werkt tijdens de coronamaatregelen door, maar past haar werkzaamheden aan. We werken meer digitaal en op afstand als dat kan. We voeren behoedzaam en risicogericht inspecties op locatie uit, waarbij we rekening houden met de coronamaatregelen. Onze inspecteurs zijn altijd uitgerust met noodzakelijke beschermingsmiddelen. Bij situaties die daar aanleiding toe geven, incidenten of na meldingen van onregelmatigheden treedt de ILT uiteraard op. Bekijk de Preventiemaatregelen COVID-19 voor inspecteur ILT op locatie.

Vergunningverlening die nodig is voor de werkzaamheden in vitale en cruciale sectoren krijgt nu voorrang. Voor het openbaar vervoer, afvaltransport, drinkwatervoorziening, vlucht- en vliegtuigafhandeling en in de scheepvaart nemen we certificaat- en vergunningaanvragen in behandeling. Voor een aantal sectoren leveren we maatwerk.