Rekenregels dagelijks rusttijd taxi

In dit document staat uitgelegd hoe de Inspectie Leefomgeving en Transport de rekenregels hanteert voor de dagelijkse rusttijd bij taxivervoer.