Samenwerkingsovereenkomst ERA en ILT

Het Vierde Spoorwegpakket bracht een wijziging teweeg in de rollen van de European Railway Agency (ERA) en de nationale vergunningverleners. De samenwerking tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de ERA veranderde daardoor. Op 25 april 2019 ondertekenden de ERA en de ILT deze overeenkomst over de nieuwe samenwerking.