Bouwbeperkingen rond Schiphol

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe dat bouwen rondom Schiphol volgens de regels gebeurt. Dat doet de inspectie onder andere aan de hand van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB Schiphol). Hierin staan regels voor de bestemming en het gebruik van de gronden in de omgeving van Schiphol.

Het LIB is opgesteld om onder meer bewoners te beschermen tegen geluidhinder van vliegtuigen. Te dicht bij een luchthaven wonen of onder aanvliegroutes leidt tot geluidsoverlast, negatieve gezondheidsklachten of tot onveilige situaties. Per zone gelden andere beperkingen. 

Bouwbeperkingen in Kronenburg, Amstelveen

Rondom Schiphol zijn er gemeenten die kampen met woningnood, zoals ook op veel locaties in Nederland. Gemeenten mogen uitbreidingsplannen ontwikkelen voor meer woningen in hun gemeente, maar daarvoor gelden wel bepaalde regels. Als bouwplannen van gemeenten binnen de zones van het LIB vallen, dan gelden er beperkingen. Voorbeelden bouwplannen met beperkingen spelen in de wijk Kronenburg in Amstelveen. Hieronder leest u een toelichting op de plannen en de besluiten hierover van de ILT.