L0380 Christelijke Woningstichting Patrimonium Groningen

Toezichtbrief van de Autoriteit woningcorporaties over Christelijke Woningstichting Patrimonium in Groningen.