L0033 Stichting voorheen de Bouwvereniging Harlingen

Rechtmatigheidbrief van de Autoriteit woningcorporaties over Stichting voorheen de Bouwvereniging in Harlingen.