Onderzoeksrapport bij Staat van de corporatiesector 2022

Dit onderzoeksrapport is een bijlage bij het hoofdrapport van de jaarlijkse Staat van de corporatiesector. In de Staat geeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) een beeld van belangrijke ontwikkelingen in de sector. De Aw stelt de Staat op vanuit haar verantwoordelijkheid voor het stelseltoezicht.