WNT-analyse 2019

Deze WNT-analyse geeft informatie over de bezoldiging en beëindigingsuitkeringen aan topfunctionarissen en niet-topfunctionarissen bij woningcorporaties in 2019. De analyse is gebaseerd op gegevens die de corporaties digitaal aanleverden. De aangeleverde gegevens dienen overeen te komen met de WNT-informatie in hun jaarrekening over 2019.