Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2022

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) gebruikt informatie van accountants in haar toezicht. Daarom vindt ze het belangrijk om de accountants in de corporatiesector in beeld te brengen. In het rapport kijkt de Aw naar:

  • De ontwikkeling van het totale marktaandeel.
  • Het aantal controleopdrachten per accountant.
  • De ontwikkeling van het marktaandeel van 2018 tot en met 2022.

De data uit het rapport zijn gebaseerd op de verantwoordingsinformatie 2022 (dVi 2022) van woningcorporaties.