Een straat met appartementen. Door de straat fietst een fietser.

5 aanbevelingen voor het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet erop toe dat woningcorporaties zich inzetten voor goede volkshuisvesting in Nederland. Hiervoor zijn geschikte en betrouwbare bestuurders, commissarissen en medewerkers nodig in de woningcorporatiesector.

Bestuurders en commissarissen hebben binnen de sector een voorbeeldfunctie. Raden van Commissarissen werken onafhankelijk en kritisch en hebben geen deelbelangen die dat in de weg staan. Voor bestuurders geldt dat er geen sprake mag zijn van verwevenheid van belangen, die nadelig kan uitwerken voor de belangen van de woningcorporatie. Belangenverstrengeling of de schijn daarvan moet altijd worden voorkomen. De Aw houdt hier doorlopend toezicht op, onder andere met het formulier Aanvraag zienswijze geschiktheid en betrouwbaarheid’ en op basis van het Gezamenlijk beoordelingskader Aw – WSW.

In de 2e helft van 2023 is er veel aandacht geweest voor  de risico’s op (de schijn van)belangenverstrengeling bij vastgoedbezit van bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. Veel woningcorporaties zitten met vragen over dit onderwerp en willen weten hoe ze het gesprek kunnen voeren over dit onderwerp. De Aw publiceert daarom 5 aanbevelingen om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen en de sector verder te professionaliseren. De Aw moedigt de sector aan om alert en kritisch te blijven op (potentiële) risico’s. Daarbij is het belangrijk dat woningcorporaties breder kijken dan de risico’s die kleven aan vastgoedbezit.

Voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling