Brief Ministerie van BZK inzake de begroting Autoriteit woningcorporaties voor 2024

Brief van de minister van BZK over de goedkeuring van de begroting 2024 van de Autoriteit woningcorporaties.