Pleziervaartuigen CE-markering

Nieuw gebouwde en van buiten de Europese Unie ingevoerde pleziervaartuigen tussen de 2,5 en 24 meter moeten aan bepaalde milieu- en veiligheidsregels en -voorschriften voldoen. Eén van die eisen is dat ze zijn voorzien van een CE-markering.

Een CE-markering is een productlabel dat verklaart dat het vaartuig voldoet aan Europese eisen. Deze eisen voor veiligheid en milieu zijn in Nederland vastgelegd in de Wet Pleziervaartuigen.

Uitzonderingen

Bepaalde bijzondere vaartuigen hebben geen CE-markering nodig. Dit zijn onder anderen: kano’s, wedstrijdboten en waterfietsen.

Keuring

In Nederland zijn er 3 instanties die keuringen mogen uitvoeren onder de Wet Pleziervaartuigen 2016;

Dossiervorming verplicht

Fabrikanten van pleziervaartuigen moeten een technisch dossier aanleggen van het pleziervaartuig (of onderdeel) dat ze op de markt brengen. Zij moeten zo'n dossier 10 jaar bewaren.

Ook andere keuringsinstanties mogelijk

Elders in Europa aangewezen keuringsinstanties mogen ook pleziervaartuigen keuren.

Vragen

Inhoudelijke vragen over de keuring of het certificaat kunt u aan de keuringsinstanties stellen.

Toezicht

De ILT ziet erop toe dat de CE markeringen terecht worden aangebracht en kan handhavend optreden wanneer dat niet het geval is.