Pleziervaartuigen CE-markering

Nieuw gebouwde en door particulieren of importeurs van buiten de Europese Unie ingevoerde pleziervaartuigen die tussen de 2,5 en 24 meter lang zijn moeten, wanneer ze in Nederland in de handel worden gebracht, voldoen aan bepaalde milieu- en veiligheidsregels en -voorschriften.

Eén van de eisen is dat ze zijn voorzien van een CE-markering. Dat is een Europees productlabel voor vaartuigen die voldoen aan Europese eisen op het gebied van constructie, uitrusting, uitstoot en milieu. Voor Nederland zijn deze regels vertaald in de Wet Pleziervaartuigen.

Let op: Geen CE-markering nodig voor bijzondere vaartuigen. Bijzondere vaartuigen, waaronder kano’s, waterfietsen en surfplanken, hebben geen CE-markering voor pleziervaartuigen nodig.

Keuring

De ILT heeft 3 instanties aangewezen die pleziervaartuigen mogen keuren om CE-markeringen te verstrekken: het Dutch Certification Institute , DMI-EMCI en het European Certification Bureau Nederland.

Let op: dossiervorming verplicht
Bedrijven en personen die in de Wet Pleziervaart als fabrikant worden aangemerkt, moeten een technisch dossier aanleggen van het pleziervaartuig of onderdeel dat ze op de markt brengen.

Let op: ook andere keuringsinstanties mogelijk
Elders in Europa aangewezen keuringsinstanties mogen ook pleziervaartuigen voor de Nederlandse markt keuren.

Veelgestelde vragen

Voor vragen over uw vaartuig, de keuring of het certificaat kunt u zich tot de genoemde keuringsinstanties wenden. De ILT ziet erop toe dat de markeringen terecht worden afgegeven en kan handhavend optreden wanneer dat niet het geval is.