CE-markering pleziervaartuig

Nieuw gebouwde en van buiten de Europese Unie ingevoerde pleziervaartuigen tussen de 2,5 en 24 meter moeten een CE-markering hebben.

Een CE-markering is een productlabel dat verklaart dat het vaartuig voldoet aan Europese eisen. Deze eisen voor veiligheid en milieu zijn in Nederland vastgelegd in de Wet Pleziervaartuigen.

Onder meer kano’s, wedstrijdboten en waterfietsen hebben geen CE-markering nodig.

Keuring

In Nederland zijn er 3 instanties die keuringen mogen uitvoeren onder de Wet Pleziervaartuigen 2016:

In andere Europese landen aangewezen keuringsinstanties mogen ook pleziervaartuigen keuren.

Dossiervorming verplicht

Fabrikanten van pleziervaartuigen moeten een technisch dossier aanleggen van elk pleziervaartuig of onderdeel daarvan dat ze op de markt brengen. Zij moeten zo’n dossier 10 jaar bewaren.

Vragen

Inhoudelijke vragen over de keuring of het certificaat kunt u stellen aan de keuringsinstanties.

Toezicht

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat de CE markeringen terecht worden aangebracht en kan handhavend optreden als dat niet het geval is.