pleziervaartuigen lelystad haven

Handleiding voor bouwers en importeurs van pleziervaartuigen en waterscooters

In Nederland gebouwde en geïmporteerde pleziervaartuigen en waterscooters moeten voldoen aan de Wet pleziervaartuigen 2016. In deze wet staan de eisen uit de Europese richtlijn pleziervaartuigen. Deze webpagina geeft een indruk om welke eisen het gaat. Als een vaartuig aan alle eisen voldoet, mag de fabrikant de CE-markering aanbrengen. De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de Wet pleziervaartuigen 2016.

Deze korte handleiding bevat niet alle details van de wet. Raadpleeg de wet, of een expert om aan alle eisen te voldoen.

Afbakening

De Wet pleziervaartuigen 2016 is van toepassing op pleziervaartuigen met een romplengte tussen de 2,5 en 24 meter. Bij waterscooters ligt de grens op een romplengte tot 4 meter. Verder gaat het alleen om nieuw gebouwde vaartuigen en nieuwe en bestaande vaartuigen die voor het eerst worden geïmporteerd in de Europese ruimte (Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Zwitserland). Enkele categorieën vaartuigen zijn uitgesloten van de Wet pleziervaartuigen 2016, zoals kano’s, wedstrijdboten en waterfietsen.

Verantwoordelijkheid fabrikant

Fabrikanten moeten aantonen dat het vaartuig aan de veiligheids- en emissie voorschriften van de Wet pleziervaartuigen 2016 voldoet. Verkopers van vaartuigen die een eigen merknaam op het vaartuig plaatsen zijn volgens de wet ook fabrikant. Zij hebben daarmee dezelfde verantwoordelijkheid en verplichtingen als de fabrikant.

Verantwoordelijkheid importeur

Een importeur die het vaartuig van buiten de Europese Unie naar Europa haalt, moet ervoor zorgen dat het vaartuig aan de wettelijke eisen voldoet. De importeur moet er voor zorgen dat de fabrikant de juiste conformiteitsprocedures heeft doorlopen. Daarnaast moet het vaartuig de juiste documentatie en CE markering hebben.

Verklaring van overeenstemming

Nadat de fabrikant heeft vastgesteld dat het vaartuig aan de Wet pleziervaartuigen 2016 voldoet, stelt hij een verklaring van overeenstemming op. Deze verklaring in de Nederlandse taal bevat in ieder geval:

 • een omschrijving van het vaartuig;
 • de contactgegevens van de fabrikant;
 • de normen waaraan het vaartuig is getoetst;
 • indien van toepassing: een verwijzing naar de betrokken keuringsinstantie;
 • indien van toepassing: het certificaat van de keuringsinstantie.

Ontwerpcategorie

De fabrikant bepaalt voor welke ontwerpcategorie (zoals vaaromstandigheden) hij het vaartuig geschikt vindt. De Europese richtlijn pleziervaartuigen (bijlage 1 onder 1) kent vier categorieën: A. oceaan, B. zee, C. kust, D. beschut.

Gegevens bouwersplaatje

De fabrikant brengt een bouwersplaatje aan met daarop in ieder geval:

 • de naam en het contactadres van de fabrikant;
 • de CE markering;
 • de ontwerpcategorie;
 • de maximale belasting aanbevolen door de fabrikant;
 • het maximale aantal personen aan boord dat is aanbevolen door de fabrikant.

Watercraft Identification Number (WIN code)

Op de stuurboordzijde van de spiegel (achterkant vaartuig) en op een tweede, verborgen locatie moet een Watercraft Identification Number (WIN code) staan. Deze WIN code bestaat uit 15 karakters volgens het format: NL-ABC12345A909.

 • ABC is de fabrikantencode. Fabrikanten moeten een code aanvragen bij de HISWA-RECRON.
 • 12345 is een type/bouwnummer, deze stelt de fabrikant zelf samen.
 • A909 staat voor de bouwmaand (A), bouwjaar (9) en modeljaar (09).

Technisch dossier

De fabrikant legt een technisch dossier aan. Hiermee moet hij kunnen aantonen dat het vaartuig aan de veiligheidseisen voldoet. Uit het technisch dossier moet ook blijken welke normen (bijvoorbeeld de geharmoniseerde ISO normen) zijn gebruikt om te toetsen of het vaartuig aan de eisen voldoet. De fabrikant moet het technisch dossier ten minste 10 jaar na levering van het vaartuig bewaren. In het technisch dossier zitten:

 • Een algemene beschrijving van het type;
 • Het ontwerp- en fabricagetekeningen en schema’s, inclusief toelichting daarop;
 • De uitkomsten van ontwerpberekeningen en onderzoeken;
 • De testrapporten of berekeningen (met name stabiliteit en drijfvermogen);
 • De rapporten waaruit blijkt dat aan de geluid- en uitlaatemissies wordt voldaan;
 • Een Lijst met toegepaste normen en/of beschrijving van andere oplossingen om te voldoen aan de essentiële eisen
 • De certificaten, rapporten en verslagen van de betrokken keuringsinstantie (indien van toepassing);

Gebruikershandleiding

De fabrikant moet een gebruikershandleiding (Nederlands of Engels) opstellen en meeleveren. Een gebruikershandleiding is vaartuig-specifiek en bevat een kopie van de verklaring van overeenstemming. Als een fabrikant een tweede vaartuig op onderdelen anders bouwt, moet de gebruikershandleiding daarop dus worden aangepast.

Overeenstemmingbeoordeling

De fabrikant kan op verschillende manieren aantonen hoe aan de eisen van de Wet pleziervaartuigen 2016 is voldaan. Afhankelijk van de ontwerpcategorie en de lengte van het vaartuig is een toets door een erkende keuringsinstantie verplicht.

Onderstaande tabel geeft een indicatie van de toegestane overeenstemmingsbeoordelingen (modules) voor verschillende scheepslengtes en ontwerpcategorieën

Ontwerpcategorie

Toegestane module

scheepslengte tussen 2.5 en 12 m scheepslengte tussen 12 en 24 m
A (oceaan)

A1, B+C, B+D, B+E, B+F, G of H

B+C, B+D, B+E, B+F, G of H
B (zee)
C (kust)

Indien stabiliteit en vrijboord (afstand van de waterlijn tot het bovendek) volgens de geharmoniseerde norm worden getoetst; A, A1, B+C, B+D, B+E, B+F, G of H

Indien stabiliteit en vrijboord niet volgens de geharmoniseerde norm worden getoetst; A1, B+C, B+D, B+E, B+F, G of H

D (beschut)

A, A1, B+C, B+D, B+E, B+F, G of H


Module A: Interne fabriekscontrole
Module A1: Interne fabricagecontrole plus proeven
Module B: EG-type onderzoek
Module C: Overeenstemming met het type
Module D: Product kwaliteitsborging
Module E: Productie kwaliteitsborging
Module F: Productkeuring
Module G: Eenheidskeuring
Module H: Volledige kwaliteitsborging