Examenreglement voor luchtvarenden 2004 - Bijlage 2

Bijlage 2 behorende bij het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Richtlijnen bij het afnemen van vaardigheidstests.

Inleiding

Deze bijlage bevat richtlijnen bij het afnemen van het praktijkexamen (Skill-test) voor het verkrijgen van het bewijs van bevoegdheid RPL, PPL, CPL, CPL(FB), en ATPL en voor het verkrijgen van de desbetreffende algemene en bijzondere bevoegdverklaringen alsook bij het afnemen van de proeve van bekwaamheid (Proficiency test) voor de verlenging dan wel de hernieuwde afgifte van genoemde bewijzen van bevoegdheid en de daarin vermelde bevoegdverklaringen. Waar in deze bijlage wordt gesproken van “vaardigheidstest” worden, tenzij anders vermeld, vorengenoemde praktijkexamen en proeve van bekwaamheid bedoeld. In beginsel dient overeenkomstig deze bijlage te worden gehandeld. Afwijken is mogelijk en geboden indien de strikte naleving ervan in het concrete geval niet nodig is en bovendien een onevenredig nadeel voor de belanghebbende zou opleveren. Deze bijlage bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  • HOOFDSTUK 1 Richtlijnen bij het afnemen van een praktijkexamen ter verkrijging van een RPL, PPL, CPL, CR en TR (SPA).
  • HOOFDSTUK 2 Richtlijnen bij het afnemen van een praktijkexamen dan wel proeve van bekwaamheid met betrekking tot een CPL(FB).
  • HOOFDSTUK 3 Richtlijnen bij het afnemen van een praktijkexamen dan wel proeve van bekwaamheid met betrekking tot een IR (ME en SE).
  • HOOFDSTUK 4 Richtlijnen bij het afnemen van een praktijkexamen dan wel proeve van bekwaamheid met betrekking tot een TR (MPA).
  • HOOFDSTUK 5 Richtlijnen bij het afnemen van een praktijkexamen dan wel proeve van bekwaamheid met betrekking tot een FI, CRI, IRI.