Examenreglement voor luchtvarenden 2004 - Bijlage 1

Tabel 1: Theorie-examen voor het CPL(FB)

Vak Tijd (niet meer dan)
Luchtvaartvoorschriften 0u45 min
Menselijke prestaties en beperkingen 0u30 min
Meteorologie 0u45 min
Navigatie 0u45 min
Ballonvaren/materialen 1u00 min
Communicatie 0u30 min
TOTAAL 4u15 min

Tabel 2: Materialen die tijdens het examen aan de kandidaat worden verstrekt. Of door de kandidaat mogen of moeten worden meegenomen

Materiaal Voor navigatie en radionavigatie Prestaties en vluchtplanning Voor alle overige examenvakken
Legitimatie- en toelatingsbewijs kandidaat (verplicht) kandidaat (verplicht) kandidaat (verplicht)
Examenopgaven worden verstrekt worden verstrekt worden verstrekt
Schrapkaart, voor zover van toepassing wordt verstrekt wordt verstrekt wordt verstrekt
Gewaarmerkt kladpapier wordt verstrekt wordt verstrekt wordt verstrekt
3 potloden, 2 pennen en 1 gum kandidaat (verplicht) kandidaat (verplicht) kandidaat (verplicht)
Aeronautical charts 1:500.000 The Netherlands kandidaat (verplicht)* niet toegestaan niet toegestaan
Navigatie-rekenschijf kandidaat (verplicht) kandidaat (verplicht) kandidaat (toegestaan)
Protractor (gradenboog) kandidaat (verplicht) kandidaat (toegestaan) kandidaat (toegestaan)
Lineaal (Ruler NM 1:500.000) kandidaat (verplicht) kandidaat (toegestaan) kandidaat (toegestaan)
Passer kandidaat (toegestaan) kandidaat (toegestaan) kandidaat (toegestaan)
Elektronische rekenmachine wordt verstrekt wordt verstrekt wordt verstrekt

Civil Aviation Authority JAR-FCL examinations:

- Loading Manual CAP 696

- Flight Planning Manual CAP 697

- Performance Manual CAP 698

kandidaat (toegestaan)
Jeppesen Student Pilot Route Manual for JAR Flight Crew Licensing kandidaat (toegestaan)

* Dit geldt alleen voor het PPL- en RPL-examen.