Melden positieve testresultaten psychoactieve stoffen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beheert en houdt toezicht op de luchtvaartmedische dossiers van piloten en verkeersleiders in Nederland. Luchtvaartexploitanten moeten misbruik van psychoactieve stoffen melden bij ILT.

Psychoactieve stoffen zijn alcohol, opioïden, cannabinoïden, sedativa en hypnotica, cocaïne, andere psychostimulantia, hallucinogene middelen en vluchtige oplosmiddelen, met uitzondering van koffie en tabak.

Meldplicht

Luchtvaartexploitanten moeten regelmatig testen op misbruik van psychoactieve stoffen door cockpitbemanning, boordpersoneel en verkeersleiders. Positieve testresultaten moeten gemeld worden bij de medische beoordelaar van de vergunningverlenende autoriteit. Dit is de ILT. Deze meldplicht staat in Verordening (EU) 2018/1042, CAT.GEN.MPA.170. Een positieve test leidt tot (tijdelijk) unfit. Ook moet de medische geschiktheid opnieuw vastgesteld worden.

Hoe melden?

U meldt een positief testresultaat via het formulier Melding positief testresultaat psychoactieve stoffen. De testresultaten stuurt u mee als bijlage. Hierin moet de uitslag van het laboratorium staan, voorzien van de datum, het type test en de aangetroffen stoffen.

Heeft de piloot of verkeersleider een bewijs van bevoegdheid uit een ander EU-lidstaat? Dan meldt u het positieve testresultaat in die lidstaat. Contactgegevens van de medische beoordelaar van een andere lidstaat vindt u in de List of Medical Assessors of NAA’s.

Wat wordt met uw melding gedaan?

Na de melding houdt de medische beoordelaar, de bevoegde keuringsarts of de medisch specialist een onderzoek. Hierbij volgt de onderzoeker de Flowchart Alcohol/substance misuse certification.