Onderzoek naar de bronnen van PFAS

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een digitale kaart van Nederland waarop je PFAS-producenten, -handelaren en -gebruikers kan vinden. Metingen maken duidelijk dat er op veel plaatsen in Nederland PFAS aanwezig is. De ILT wil dat de bronnen van PFAS-uitstoot inzichtelijk worden gemaakt zodat bedrijven hiervan bewust zijn en stappen zetten om deze uitstoot te verkleinen of vermijden.

De ILT wil het Europese verbod op PFAS niet afwachten in risicovolle situaties. In samenwerking met bijvoorbeeld de omgevingsdiensten en waterkwaliteitsbeheerders wil ILT eerder kunnen optreden.