Wet- en regelgeving

European Aviation Safety Agency (EASA) heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aangewezen als bevoegde autoriteit van Nederland om uitvoering te geven aan de taken die voortkomen uit EU Verordening nr. EU 2018/1139. Deze taken zijn onder andere het toezien op de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen, luchtvaartproducten, -onderdelen en uitrustingsstukken en de goedkeuring van organisaties en personeel. De taken zijn vastgelegd in EU Verordening nr. 1321/2014. In het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart staan de nationale regels voor personeel dat onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan luchtvaartuigen. Deze regels gelden voor onderhoud aan zweefvliegtuigen, ballonnen en Annex I luchtvaartuigen en de hieraan gerelateerde luchtvaartproducten, -onderdelen en uitrustingsstukken.