Busvervoer voor humanitaire hulp

De ILT ontvangt vragen over de regels voor busvervoer van vluchtelingen vanuit EU-lidstaten in het oosten van Europa en Oekraïne naar Nederland. Hieronder legt de ILT uit waar chauffeurs aan moeten voldoen en welke vrijstellingen gelden.

Niet-commercieel

Voor (internationaal) busvervoer geldt Europese wet- en regelgeving. Voor busvervoer voor humanitaire hulp gelden uitzonderingen op die wet- en regelgeving. Voorwaarde is dat de vervoerder geen vergoeding vraagt voor het vervoer.

Vrijstellingen

Een chauffeur hoeft bij niet-commercieel busvervoer:

  • Geen vergunning te hebben;
  • Geen code 95 (bewijs van nascholing) op het rijbewijs te hebben;
  • Geen tachograaf te hebben of te gebruiken;
  • Geen bestuurderskaart te hebben.

Verplichtingen

De chauffeur moet wel beschikken over:

  • Een geldig rijbewijs categorie D
  • Een geneeskundige verklaring
  • Een attest (bewijs eigen vervoer binnen de EU)

De chauffeurs vallen net als bij commercieel busvervoer onder de Arbeidstijdenwet. Daarom moeten zij de arbeids- en rusttijden bijhouden. De chauffeur mag zelf weten hoe hij of zij dit doet. Indien de bus beschikt over een tachograaf, mag de chauffeur deze hiervoor gebruiken (niet verplicht).

Meer dan 8 personen

De regels en vrijstellingen hierboven gelden voor busvervoer in een voertuig met meer dan 8 zitplaatsen (exclusief chauffeur).

Commercieel vervoer

Vraagt de vervoerder een vergoeding voor (een deel van) het busvervoer? Dan gelden bovenstaande vrijstellingen niet.

Ga terug naar landingspagina

Oekraïne en Rusland