Ontheffing haven- en sluisverbod Russische schepen

Schepen die onder de Russische vlag varen, krijgen geen toegang tot EU-havens en sluizen (5e sanctiepakket). Vanaf 9 april 2023 geldt dit verbod ook voor vaartuigen die door het Russische Scheepvaartregister gecertificeerd zijn. 

Havens kunnen namens een schip een ontheffing voor dit haven en -sluisverbod aanvragen bij de ILT.

Ontheffing voor bepaalde ladingen

De ILT geeft een ontheffing af op grond van de Verordening (EU) nr 833/2014, artikel 3 sexies bis lid 5. Dit kan wanneer het schip een lading aan boord heeft die valt onder de uitzonderingen, zoals voedingsmiddelen, farmaceutische producten, medische producten en bepaalde metalen.

Van de Douane ontvangt de ILT informatie over de lading van Russisch gevlagde schepen. Daarmee beoordeelt de ILT of het schip in aanmerking komt voor een ontheffing.

Havens kunnen een ontheffing aanvragen door een mail te sturen naar AanvragenLBIS@ilent.nl. De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

  • De naam van het schip;
  • Het IMO-nummer;
  • Het bezoekersnummer (call reference number, CRN);
  • De lading van het schip;
  • De datum van aankomst in de haven
  • De naam van de haven.

De ILT probeert de ontheffingsverzoeken binnen 2 werkdagen (kantoortijden) af te handelen.

Ontheffing in het weekend

In uitzonderlijke gevallen kan de ILT een ontheffing verlenen in het weekend, buiten kantooruren, via de piketdienst. De haven kan dan telefonisch contact opnemen met de incidentmanager zeevaart op telefoonnummer 06 46232977. De haven moet het verzoek om ontheffing ook mailen naar AanvragenLBIS@ilent.nl en naar de incidentmanager zeevaart (het e-mailadres wordt telefonisch doorgegeven).  

De incidentmanager zeevaart checkt of deze ontheffing kan verlenen voor de lading. Zo ja, dan ontvangt de aanvrager een mail met toestemming om de lading te lossen of te laden. Na het weekend, zoveel mogelijk direct op maandag, volgt dan nog de formele ontheffing.