Oekraïne en Rusland - Maritieme onderwerpen

Hieronder leest u hoe de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) omgaat met maritieme onderwerpen die onder druk staan als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Alle onderwerpen die voor zeevarenden van belang zijn, staan met handelingsperspectieven in het Engelstalige document Interim guidance to shipping related to the situation in Ukraine’.

Dit zijn bijvoorbeeld de consequenties van de sanctieregelgeving, zowel op het gebied van de vergunningverlening (zoals verificatie van eigendom) als de handhaving (verificatie goederen en personen en entiteiten genoemd in de officiële scheepsdocumenten). Daarnaast geeft het document ook oplossingsrichtingen voor bemanningsdocumenten, medische keuringen en voor het langer aan boord verblijven dan de arbeidsovereenkomst toelaat. Bij het opstellen van het document is gehoor gegeven aan de verzoeken van diverse internationale overlegorganen om flexibel met deze situatie om te gaan. Het document zal naar gelang de veranderende omstandigheden worden aangevuld en gewijzigd. 

Toezicht door de ILT

De ILT heeft een toezichthoudende taak op de naleving van de sancties aan boord van zeeschepen. Handhaving ligt bij het Openbaar Ministerie. De ILT heeft de naleving van de sancties met een vragenlijst onderzocht bij reders met schepen die varen onder Nederlandse vlag. Verder voert de ILT gericht inspecties uit aan boord van Nederlandse en buitenlandse schepen in Nederlandse havens waar zij risico’s ziet voor overtreding van de sancties. 

Oekraïne en Rusland