Handhavingsrapportage Lelystad Airport 2017

In de rapportage is vastgesteld dat het luchtverkeer is afgehandeld binnen de grenswaarden voor de geluidbelasting. Ook is het gebruik van het luchtvaartterrein niet in strijd geweest met de regels voor de nacht van het Luchthavenbesluit Lelystad.