Handhavingsrapportage Lelystad Airport 2016

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt vast dat het luchtverkeer op Lelystad Airport is afgehandeld binnen de grenswaarden voor de geluidbelasting zoals aangegeven in artikel 3 van het Luchthavenbesluit. Daarnaast constateert de ILT dat het gebruik van het luchtvaartterrein niet in strijd is geweest met de regels voor de nacht in artikel 4 van het Luchthavenbesluit.