Wrapping

Het gebruik van plakfolies in luchtvaart kan een veiligheidsrisico vormen voor de luchtwaardigheid. Folie en/of grote stickers kunnen tijdens het vliegen los gaan en bijvoorbeeld in de motor terechtkomen. Ook kunnen sensoren per ongeluk worden afgeplakt. Een gevolg is bijvoorbeeld dat de luchtdrukmeter niet goed werkt.

Verantwoordelijkheden

Alleen bedrijven die strikt onder de voorwaarden van de fabrikant van de helikopter of het vliegtuig werken, mogen de folie ontwerpen, produceren, aanbrengen en verwijderen. Onderhoudsbedrijven moeten er voor zorgen dat dit correct gebeurt.

Informatie

Beschilderen of beplakken van luchtvaartuigen is een 'wijziging van het typeontwerp'. De regels van Part-21 (zie artikel 21.A.97 en Appendix A to GM 21.A.91) definiëren wanneer sprake is van een grote (major) wijziging. De EASA publiceerde eind 2018 een voorstel tot wijziging van de regelgeving uit (NPA 2018-10). Daarnaast bracht zij 2 informatiebulletins uit waarin het voorstel wordt samengevat, zie hieronder.