Verkrijgen erkenning

Bevindt de hoofdvestigingsplaats van de CAMO zich in Nederland? Dan is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de aangewezen autoriteit om het CAMO certificaat af te geven. U vraagt de bedrijfserkenning aan bij de ILT.

De ILT beoordeelt of de organisatie aan de vergunningseisen voldoet door een administratief onderzoek en een audit ter plaatse te doen. Voor nationale erkenningen geeft de ILT een apart certificaat af. Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van de erkenning. De aanvraagformulieren staan onderaan bij Zie ook.

Aan het verkrijgen van een erkenning zijn kosten verbonden, zie de Regeling tarieven transportsectoren/luchtvaart.

Om in aanmerking te komen voor de erkenning moet de organisatie beschikken over een kwaliteitssysteem en handboek. In het handboek omschrijft de organisatie de omvang van de werkzaamheden (de zogenaamde scope of work) en het kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem moet verzekeren dat de resultaten van de werkzaamheden aan de nodige eisen (blijven) voldoen en niet tot een onveilige situatie kunnen leiden.

Een effectief kwaliteitssysteem bevat de volgende aspecten:

  • Directieverklaring.
  • Beheer van de competenties van het personeel (inclusief management).
  • Beheer van gebouwen, installaties, equipment en tooling.
  • Beheer van de processen.
  • Beheer van materialen, onderdelen en systemen.
  • Beheer van documenten.
  • Adequate besturing en organisatie.
  • Beheersing van leveranciers en onderaannemers.
  • Independent system monitoring.
  • Proces voor het melden van voorvallen.

Meer informatie

Bekijk de brochure Erkenning luchtvaarttechnische bedrijven voor meer informatie over het erkenningsproces.