Vluchtige Organische Stoffen

Vluchtige Organische Stoffen (VOS) zijn stoffen die gemakkelijk verdampen en schade toe kunnen brengen aan mens (schildersziekte) en milieu (klimaatverandering, zure regen, (zomer)smog). Om deze reden is er wetgeving ontwikkeld om de uitstoot van deze stoffen te verminderen.De ILT heeft een toezichthoudende taak op het terrein van verven en vernissen. Het VOS-gehalte dat nog in verven en vernissen mag zitten die op de markt worden gebracht mag niet meer zijn dan de maximum vastgestelde concentratie.

Regelgeving

De Europese regelgeving op het gebied van het VOS-gehalte in verven en vernissen (Richtlijn 2004/42/EG) is vertaald in het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen (Boovv). Meer informatie over dit besluit vindt u op Informatiepunt Leefomgeving.

Toezicht

Verven en vernissen mogen niet meer met een te hoog VOS-gehalte op de markt worden gebracht. De ILT controleert bij handelaren in verven of dit ook daadwerkelijk niet meer het geval is. Bij het toch op de markt brengen van verven en/of vernissen met een te hoog VOS-gehalte kan de ILT bestuurlijk en/of strafrechtelijk optreden.