Illegale F-gassen onderschept bij Venlo

Op 20 maart zijn er bij Venlo aan de grens drie vrachtwagens uit Turkije onderschept met ruim 3500 cilinders met daarin ongeveer 40 ton aan F-gassen, ook wel bekend als broeikasgassen. De inbeslaggenomen lading heeft een CO2-equivalent van 64.778 ton. Voor de invoer van deze partij waren niet de juiste vergunningen en quota ingediend.

Inspectie F-gassen

Het onderscheppen van de illegale partij vond plaats naar aanleiding van een melding vanuit het EU-bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Bij deze actie werkten de ILT, douane en het Openbaar Ministerie (OM) samen. De drukhouders zijn in beslag genomen. Het OM gaat nu beslissen of deze worden vernietigd of geveild onder EU-quotumhouders, die de gassen wel mogen verhandelen.

In actie tegen illegale handel

In januari van dit jaar werd er door de Belgische douane ook al een vrachtwagen met F-gassen van een Nederlands bedrijf van de weg gehaald. Ook hierbij speelden OLAF en de ILT een rol. De afwikkeling van deze zaak werd gedaan door het Belgische bevoegde gezag. F-gassen zijn schadelijk voor het milieu. De ILT richt zich op de illegale handel in deze gassen. 

Toename illegale handel

F-gassen zijn zware broeikasgassen. Om de schade voor het milieu zoveel mogelijk te beperken, gelden voor het gebruik van en de handel in F-gassen strenge, Europese eisen. Door de reductie van import door Europese wetgeving van de meest schadelijke F-gassen is er een toename in illegale handel. Apparaten, zoals airco’s, industriële koelinstallaties en warmtepompen, worden meestal gekoeld met schadelijke koudemiddelen of F-gassen.

CO2-equivalent

CO2 (koolstofdioxide)-equivalent is een maat om aan te geven hoeveel een bepaalde hoeveelheid broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2 heeft.