Lasershows en lichtshows

Evenementen gebruiken vaak lasers of lichten met een hoge lichtintensiteit, die in het luchtruim schijnen. Door de felheid van deze lichten kan de luchtvaartveiligheid in gevaar komen. Personen of organisaties die met lasers of lichten (met hoge intensiteit) in het luchtruim willen schijnen, moeten dit op een veilige manier doen. Hiervoor is goedkeuring nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Voor het aanmelden van een lasershow of lichtshow vult u het formulier Aanmelden lichtshow in. De behandeltermijn is ongeveer 3 weken.

Lees meer over laser- en lichtshows en welke procedure van toepassing is in het Informatieblad lasers en lichten met hoge intensiteit in relatie tot luchtvaart.