Lasershows en lichtshows

Lichtshows gebruiken vaak lasers of andere felle lichten die in het luchtruim schijnen. Dat moet veilig gebeuren om de luchtvaartveiligheid niet in gevaar te brengen. Lasershows of lichtshows moeten daarom aangemeld worden bij de ILT. 

Personen of organisaties die met lasers of lichten (met hoge intensiteit) in het luchtruim willen schijnen, moeten dit op een veilige manier doen om de luchtvaartveiligheid niet in gevaar te brengen. Daarom is tevoren goedkeuring nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Lichtshow of lasershow aanmelden

Voor het aanmelden van een lasershow of lichtshow vult u het formulier Aanmelden lichtshow in. De behandeltermijn is ongeveer 3 weken.

Procedures lasershows en lichtshows

Lees meer over lasershows en lichtshows en welke procedure van toepassing is in het Informatieblad lasers en lichten met hoge intensiteit in relatie tot luchtvaart.