ICAO standaarden en richtlijnen

De International Civil Aviation Organisation (ICAO) stelt internationale standaarden en richtlijnen op voor de disciplines in de burgerluchtvaart. De ILT is mede-opsteller van enkele van deze richtlijnen, zoals de stroefheid van startbanen. Op deze pagina worden deze criteria toegelicht.

De richtlijnen en standaarden van de ICAO vloeien voort uit het Verdrag van Chicago over de internationale burgerluchtvaart. Dit verdrag is ook door Nederland goedgekeurd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de veiligheid van luchthavens en het naleven van milieuregels en milieunormen. In Annex 14 Aerodromes van de ICAO richtlijnen staan verdere criteria voor onder andere:

  • draagkrachtberekening startbanen
  • stroefheid op startbanen
  • human factors in brandweerdiensten
  • recovery van gestrande vliegtuigen

Hieronder worden deze criteria verder toegelicht. Bekijk alle ICAO richtlijnen op de website van ICAO.

Draagkrachtberekening startbanen

De overload-operaties van de startbanen staat beschreven in het ICAO-document over luchthavens (Annex 14 Aerodromes, hoofdstuk 2.6 Strength of pavements). De ILT stelde hiervoor criteria op samen met stichting CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze vrijblijvende criteria staan in de zogenoemde Guideline on PCN Assignment in the Netherlands. In de publicatie staat ook een methode voor de draagkrachtbepaling van de startbaan (het zogenoemde Pavement Classification Number, PCN) beschreven.

Stroefheid op startbanen

Het minimaal aanvaardbare stroefheidsniveau op de startbanen staat beschreven in het ICAO-document over luchthavens (Annex 14 Aerodromes, hoofdstuk 2.9 Water on a runway en hoofdstuk 10.2 Pavements). De ILT stelde samen met stichting CROW vrijblijvende criteria op hiervoor: Correlation Trial and Harmonisation Modelling of Friction Measurement on Runways (kennispakket vliegveldverhardingen). De criteria beschrijven de manier waarop stroefheidsmetingen uitgevoerd en gecorreleerd kunnen worden.

Human Factors in brandweerdiensten

De Human Factors staan beschreven in het ICAO-document over luchthavens (Annex 14 Aerodromes, paragraaf 9.1 Aerodrome emergency planning en paragraaf 9.2 Rescue and fire fighting (RFFS)). Zie voor meer informatie over (onder meer) de teamco├Ârdinatie bij de brandweer het Human Factors Training Manual (Doc 9683).

Recovery van gestrande vliegtuigen

Aircraft Recovery staat beschreven in het ICAO-document over luchthavens (Annex 14 Aerodromes, paragraaf 9.3 Disabled Aircraft Removal). Voor informatie voor het opstellen van een Aircraft Recovery Plan zie het Airport Services Manual (Doc 9137), Part 5.