Documentatie voor handhaving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op en controleert de luchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde en Lelystad Airport op basis van voorwaarden uit het luchthavenbesluit van de betreffende luchthaven. De exploitant (beheerder) van een luchthaven levert aan de ILT gegevens over het gebruik van de luchthaven, zoals deze in het luchthavenbesluit staan. Voorbeelden zijn het aantal vliegtuigbewegingen, type luchtvaartuig en afwijkende vluchten.

De ILT monitort het gebruik van de luchthavens gedurende het jaar. Bij dreigende overschrijdingen of afwijkingen kan de ILT maatregelen nemen, zoals het opleggen van een last onder dwangsom, bestuurlijke maatregel of boete. Eenmaal per jaar brengt ILT een handhavingsrapportage uit.

Het toezicht op milieu en externe veiligheid voor regionale luchthavens valt onder verantwoordelijkheid van de provincie. Lees meer over regionale luchthavens.