Lokaal spoor

Lokale spoorwegen zijn spoorwegen voor openbaar personenvervoer en lokale of interlokale verbindingen: metro- of tramwegen. Voor deze spoorwegen gelden aparte regels. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving hiervan.

Decentrale overheid geeft vergunningen af

Voor het beheer en gebruik van lokale spoorwegen geeft de decentrale overheid de vergunningen af. De decentrale overheid kan een vervoersregio zijn, een provincie of een gemeente. De ILT ondersteunt de decentrale overheden bij de vergunningverlening voor lokaal spoor. De inspectie beoordeelt het informatiedossier en geeft op basis daarvan een schriftelijke verklaring af. Die verklaring levert u in bij de aanvraag voor een vergunning van de decentrale overheid. 

Algemene informatie aanvraag schriftelijke verklaring

Neem bij aanvragen altijd ruim van tevoren contact op met de ILT. De ILT adviseert u over opbouw van het informatiedossier en de inhoud van uw aanvraag. In de aanvraagformulieren voor de schriftelijke verklaring staat welke documenten u moet aanleveren. Houdt rekening met een behandeltermijn van 8 weken, gerekend vanaf het moment dat het dossier voor de ILT compleet is.
 

Formulieren aanvragen schriftelijke verklaringen

Veiligheidsbeheersysteem beheerder

De decentrale overheid wijst de beheerder van het lokale spoor aan. Voor deze aanwijzing heeft de beheerder een veiligheidsbeheersysteem (VBS) nodig. De beheerder moet daarom eerst een schriftelijke verklaring aanvragen bij de ILT. In deze verklaring staat of er een VBS is ingericht dat aan de wettelijke eisen voldoet. Deze verklaring is een voorwaarde voor de vergunning.

U kunt de verklaring wet lokaal spoor - Beheerders en vervoerders op 2 manieren aanvragen: 

Veiligheidsbeheersysteem vervoerder

De decentrale overheid geeft een veiligheidscertificaat aan de vervoerder. Om dit veiligheidscertificaat te krijgen heeft u een schriftelijke verklaring van de ILT nodig. Uit deze verklaring blijkt of de beheerder voor het spoor dat gebruikt gaat worden, een VBS heeft dat aan de wettelijke eisen voldoet.

U kunt de verklaring wet lokaal spoor - Beheerders en vervoerders op 2 manieren aanvragen:

Gewijzigde of nieuwe infrastructuur

Bij een wijziging van bestaande infrastructuur stelt de decentrale overheid vast of u voor die wijziging een vergunning nodig heeft. Wilt u een nieuw spoor in gebruik nemen? Dan heeft u altijd een vergunning voor indienststelling nodig.

Om deze vergunning aan te vragen heeft u een schriftelijke verklaring nodig van de ILT. In deze verklaring staat in hoeverre de lokale infrastructuur voldoet aan de wettelijke eisen. Voor deze aanvraag levert u een informatiedossier aan. Uit het dossier moet blijken dat de infrastructuur voldoet aan de wettelijke eisen.

U kunt de verklaring wet lokaal spoor - Railinfra en Spoorvoertuigen op 2 manieren aanvragen:

Gewijzigde of nieuwe spoorvoertuigen

Bij een wijziging van bestaande spoorvoertuigen stelt de decentrale overheid vast of u voor de wijziging een vergunning nodig heeft. Wilt u nieuwe spoorvoertuigen in gebruik nemen? Dan heeft u altijd een vergunning voor indienststelling nodig.

Om deze vergunning aan te vragen, heeft u eerst een schriftelijke verklaring nodig van de ILT. In deze verklaring staat in hoeverre het nieuwe spoorvoertuig voldoet aan de wettelijke eisen. Bij de aanvraag levert u een informatiedossier aan. Uit het dossier moet blijken dat het voertuig voldoet aan de wettelijke eisen.

U kunt de verklaring wet lokaal spoor - Railinfra en Spoorvoertuigen op 2 manieren aanvragen:

Toezicht en handhaving

De ILT is de toezichthouder op de lokale spoorwegen. De decentrale overheid is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de handhaving. De decentrale overheid en de ILT kunnen afspraken maken over verlegging van accenten in het toezicht of over (tijdelijke) uitbreidingen van het toezicht.

Melden ernstig incident

Op de webpagina Incidenten en ongevallen op het spoor ziet u hoe u een melding kunt maken.