Lokaal spoor

Lokaal spoor is al het openbaar spoor voor personenvervoer dat niet tot het hoofdspoorwegennet behoort. Het gaat dus om metro- en tramlijnen. Voor deze spoorwegen gelden aparte regels. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving hiervan.

Decentrale overheid geeft vergunningen af

Voor beheer en gebruik van lokaal spoor geeft de decentrale overheid de vergunningen af. Dat kan een vervoersregio zijn, of een provincie. Voor het verlenen van de vergunning vertrouwt deze op het technisch toezicht van de ILT. Daarom moeten beheerders en vervoerders een schriftelijke verklaring van de ILT inleveren voor een vergunning. De ILT heeft hiervoor verschillende formulieren.

Veiligheidsbeheersysteem beheerder

De decentrale overheid (gemeente, vervoersregio, provincie) wijst de beheerder van het lokale spoor aan. Voor deze aanwijzing heeft de beheerder een veiligheidsbeheersysteem (VBS) nodig. De beheerder moet daarom eerst een schriftelijke verklaring aanvragen bij de ILT.  In deze verklaring staat of er een VBS is ingericht dat aan de wettelijke eisen voldoet. Deze verklaring is een voorwaarde voor de vergunning.

Veiligheidsbeheersysteem vervoerder

De decentrale overheid geeft een veiligheidscertificaat aan de vervoerder. Om dit veiligheidscertificaat te krijgen is een schriftelijke verklaring van de ILT nodig. Uit deze verklaring blijkt of de beheerder voor het spoor dat gebruikt gaat worden, een VBS heeft dat aan de wettelijke eisen voldoet.

De ILT houdt toezicht

De ILT houdt namens de decentrale overheid toezicht op lokaal spoor. De decentrale overheid is echter wel de handhaver. Voor het toezicht heeft de ILT een contract met de decentrale overheid, waarin de inspanningsverplichtingen staan.

Schriftelijke verklaring aanvragen

Voordat een nieuw spoor of een spoorvoertuig gebruikt kan worden, moet de decentrale overheid een vergunning afgeven. Om de vergunning te krijgen, heeft u een schriftelijke verklaring van de ILT nodig.

Melden ernstig incident

Op de webpagina Incidenten en ongevallen op het spoor ziet u hoe u een melding kunt maken.