Inspectieview voor inspectietaken

Inspectieview is een systeem voor toezichthouders dat informeert en signaleert.  (Rijks)inspectiediensten, omgevingsdiensten en andere organisaties binnen handhaving en toezicht kunnen met Inspectieview hun werk gerichter uitvoeren.

Toezicht en handhaving beter uitvoeren

Het doel van Inspectieview is om toezicht en handhaving door de overheid te verbeteren. Het delen van informatie draagt bij aan:

 • meer samenwerking tussen (rijks)inspectiediensten.
 • meer risicogericht en effectief toezicht.
 • verlaging van de inspectielast.

Inspectieview bij de inspectietaken

Inspectieview kan ingezet worden in het proces van:

 • voorbereiding
  - opzoeken wat eerder is gedaan aan inspecties, waarop is gecontroleerd, met welke resultaten en eventuele gevolgen.
 • selectie objecten
  te controleren bedrijven
 • beoordeling
  - het afgeven van vergunningen of ontheffingen aan bedrijven,
  - het aangaan van contracten met bedrijven
 • interventie
 • rapportage
 • analyse
  - analyses op gedrag van ondernemingen met een landelijke spreiding.

Gebruikers kunnen aanvullende informatie via Inspectieview bij de leverancier van de informatie opvragen.

Hoe werkt Inspectieview?

De aangesloten leveranciers stellen hun gegevens over inspecties en overtredingen beschikbaar voor Inspectieview. Dit doen zij via hun eigen informatiesystemen. Het team van Inspectieviews zorgt ervoor dat deze informatie uniform in Inspectieview staat. De informatie wordt dagelijks of wekelijks vernieuwd. Dit hangt af van de afspraken met de leverancier.

De informatie is en blijft van de leverancier en is toegankelijk via een beveiligde website. In de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is opgenomen dat inspectiediensten met een bestuurlijke en strafrechtelijke taak kunnen voldoen aan de wet door informatie via Inspectieview Milieu te delen. Wilt u toegang tot Inspectieviews? Ga dan naar de pagina Hoe krijg ik toegang tot inspectieviews?

Eisen aan het gebruik vanwege privacywetgeving

Gebruikers mogen Inspectieview alleen gebruiken als zij alle gegevens Departementaal Vertrouwelijk behandelen.