Inspectieview en privacy

Inspectieviews is een intern overheidssysteem voor uitwisseling van inspectiegegevens tussen (Rijks-)inspecties en toezichthouders. Leveranciers van informatie voor Inspectieview bepalen zelf welke informatie zij wel of niet delen.

De gegevens in Inspectieview zijn Departementaal Vertrouwelijk. Gegevens zijn Departementaal Vertrouwelijk als ze niet Staatsgeheim zijn, maar wel vertrouwelijk. Als personen de gegevens zien terwijl ze die niet mogen zien, kan dit schadelijk zijn voor een (overheids)organisatie. Het aanzien van de organisatie lijdt er dan onder.