Toezichtstrategie zorgplicht primaire waterkeringen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt ook toezicht op de zorgplicht van de primaire waterkeringen. Naast het toezicht op de periodieke beoordeling van de waterkeringen. De zorgplicht houdt in dat de waterkeringbeheerder de wettelijke taak heeft om de functie van de primaire waterkering te garanderen. Deze toezichtstrategie beschrijft de wijze waarop de ILT als toezichthouder met ingang van januari 2017 invulling geeft aan het toezicht op de zorgplicht.