Inspectierapport Zorgplicht primaire waterkeringen - Waterschap Limburg

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in de afgelopen periode bij het Waterschap Limburg een inspectie uitgevoerd naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de zorgplicht voor de primaire waterkeringen. Het resultaat van de inspectie treft u aan in bijgaand inspectierapport.