Functiespecifieke opleiding en werken met ziekenhuisafval

Uw medewerkers verrichten handelingen met gevaarlijke stoffen zoals het verpakken van diagnostische monsters, het vullen van verpakkingen met specifiek ziekenhuisafval of het vervoeren van kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Deze personen moeten bekend zijn met de algemene bepalingen van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen en de specifieke voorschriften die direct van toepassing zijn op hun taken en verantwoordelijkheden. Zij moeten ook zijn opgeleid inzake de risico`s en gevaren die samenhangen met de gevaarlijke stoffen.
Referentie: 8.2.3 juncto Hoofdstuk 1.3 ADR

Verpakken patiëntenmonsters

Diagnostisch materiaal moet verpakt worden in een driedelige verpakking. Deze verpakking moet aan specifieke voorwaarden voldoen om voor het vervoer te worden vrijgesteld van overige voorschriften van het ADR.
Referentie: 4.1.4.1 juncto verpakkingsinstructie P650.

Afvoeren scherpe voorwerpen

Ongeacht de herkomst of soort besmetting vallen scherpe voorwerpen (zoals gebruikte injectienaalden en scalpelmesjes) onder afval met infectierisico. Dit afval moet worden ingedeeld als een infectieuze stof en volgens de voorschriften van het ADR te worden verpakt.

Referentie: 4.1.4.1 juncto verpakkingsinstructie P621 en 2.2.62.1.4 ADR

Afvoeren vloeistoffen in verpakkingen

Als in verpakkingen ook vloeistoffen worden afgevoerd, moeten deze verpakkingen voorzien zijn van voldoende absorberend materiaal. Dit geldt voor zowel onverpakte als voor opgesloten vloeistoffen, zoals bloed in bloedbuizen.
Referentie: verpakkingsinstructie P621

Afvoeren lege ongereinigde verpakkingen

Lege verpakkingen van deze gevaarlijke stoffen zoals alcohol, formaldehyde of organische peroxiden mogen niet als bedrijfsafval worden verwijderd.  Als er geen specifieke maatregelen zijn getroffen moeten deze verpakkingen als chemisch afval worden aangeboden en moet dit afval voldoen aan de voorschriften van het ADR.

Referentie: 1.1.3.5 ADR

Vervuilde medische instrumenten elders laten steriliseren

Laat u vervuilde medische instrumenten -mogelijk gecontamineerd met een infectieuze stof-, ophalen voor sterilisatie elders? Het ADR stelt voorwaarden aan de verpakking waarmee deze vervuilde instrumenten  worden vervoerd . Als de verpakking aan deze voorwaarden voldoet, zijn overige voorschriften van het ADR niet van toepassing.

Referentie: 2.2.62.1.5.9 ADR

Afzender blijft verantwoordelijk

U blijft als afzender verantwoordelijk voor onder andere de juiste classificatie van het afval en de inhoud van het vervoerdocument. Ook als u een contract heeft afgesloten met een afvalinzamelaar voor het vervoer van verpakkingen met specifiek ziekenhuisafval, chemisch afval en lege ongereinigde verpakkingen. En ook al regelt uw afvalinzamelaar de benodigde documenten voor het vervoer.

Referentie: Hoofdstuk 5.4 ADR