Druppellekkage spoor

Van een druppellekkage is sprake als een gevaarlijke vloeistof lekt uit een tankcontainer of een reservoirwagen op het spoor. Dat gebeurt het meest als wagons stilstaan op spoorwegemplacementen zoals Kijfhoek, Waalhaven-Rotterdam en bij grensovergangen. Melden is verplicht.

Risico's van druppellekkage

Het risico van een druppellekkage hangt af van welke gevaarlijke vloeistof er lekt. Bij het inademen van gevaarlijke stoffen kunnen mensen in de directe omgeving klachten als duizeligheid of keelirritatie krijgen. Bij brandbare stoffen bestaat het risico op brand of explosie. Daarnaast zijn er risico’s voor het milieu, bijvoorbeeld schade aan bodem, natuur of water.

Bij druppellekkage kan het ook zijn dat de (bodem)afsluiter van een tank lekt. Dan kan de inhoud van de tank er in korte tijd uitstromen. In dat geval zijn de risico's veel groter dan een lekkage van druppels.

Maatschappelijke schade van druppellekkage

Bij onderzoek naar de oorzaak van druppellekkage door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is (een deel van) een emplacement tijdelijk niet te gebruiken. Soms kan er zelfs helemaal geen trein rijden. Dat zorgt voor vertraging en extra kosten voor het goederenvervoer over het spoor. Ook moeten er misschien stations ontruimd. Dat heeft grote gevolgen voor treinreizigers.

Hoe vaak komt druppellekkage voor?

Druppellekkage geeft de beheerder van het spoorwegnet ProRail door aan de ILT. Jaarlijks zijn er ongeveer 180 lekkages. Soms constateert de ILT zelf druppellekkages tijdens een inspectie op het spoor.