Meld- en rapportageplicht gevaarlijke stoffen spoor

Meld een ongeval of voorval tijdens vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor zo snel mogelijk bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U meldt een incident telefonisch bij de ILT op 088 - 489 00 00 (24 uur bereikbaar). Na het voorval stuurt u een rapportage over het incident naar de ILT.

Wat gebeurt er met uw melding?

De omvang en de aard van het incident bepaalt of er inspecteurs van de ILT naar de plaats van het incident gaan. De inspecteur bepaalt welke aanpak nodig is. Ook stelt de inspecteur vast wanneer het transport veilig verder kan. De ILT verleent eventueel een ontheffing aan de betrokken partij voor veilig vervoer of overslag van de stoffen.

Waarom heeft u rapportageplicht?

Vervoerders van gevaarlijke stoffen over het spoor hebben internationale rapportageplicht. Dat staat in artikel 1.8.5 van de Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID). Meld het voorval binnen 1 maand bij de ILT. Voor een compleet beeld vraagt de ILT bedrijven om ook niet-verplichte rapportages aan te leveren.

Overheden en bedrijven kunnen veel leren van onderzoek naar ongevallen en voorvallen tijdens het transport van gevaarlijke stoffen. Onderzoek draagt bij aan de veiligheid van dit transport. Daarom is het belangrijk dat de ILT van alle incidenten rapportages ontvangt.

Hoe rapporteert u een incident?

Rapporteer een ongeval of voorval bij de ILT binnen 1 maand. Dit doet u via het meldformulier. Kies rubriek Transport Gevaarlijke Stoffen en bij soort Rapportage van voorval/ongeval spoor en weg.

Jaarverslag veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen

Elke vervoerder heeft een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen in dienst. Deze is verantwoordelijk voor het maken en indienen van de incidentenrapportages bij de ILT. Ook zorgt de veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen voor een jaarverslag over het vervoer van gevaarlijke stoffen van zijn spoorbedrijf.

Jaarverslagen moeten 5 jaar bewaard worden en kunnen door de ILT worden opgevraagd. Het jaarverslag van de veiligheidsadviseur is daarom een goede plaats voor het beschrijven van deze ongevallen en voorvallen en de lering die eruit is getrokken.