Melden voorval ggo’s ingeperkt gebruik

Werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) binnen een ingeperkte ruimte leidt soms tot een onverwachte, ongeplande of ongewenste gebeurtenis. Volgens de wet moet u deze altijd melden bij de biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF), die hiervan een beschrijving moet opnemen in de interne ggo-administratie. Wanneer zo’n voorval een ernstig risico voor mens of milieu vormt, moet u dit ook melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Wanneer meldt u een voorval ook bij de ILT?

Met het beantwoorden van onderstaande 3 vragen, bepaalt u of u het voorval ook bij de ILT moet melden:

  • Is de barrière van de ingeperkte ruimte doorbroken?
  • Is er ggo-materiaal vrijgekomen?
  • Gaat het om werk op niveau III of IV?

Beantwoordt u alle 3 de vragen met ‘ja’? Meld het voorval dan bij de ILT. 

Verder moet u een voorval melden:

  • Als daarvoor een verplichting is opgenomen in uw beschikking over de ggo(‘s), die betrokken zijn bij het voorval.

Wanneer u twijfelt of als de vragen uw voorval niet beschrijven, bel dan de ILT. Via 088 – 489 0000 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Vraag naar een inspecteur van de vakgroep ggo.

Belangrijk
Alle afwijkingen van de wettelijke voorschriften en de daarop gebaseerde interne procedures moet u melden bij de BVF. Deze moet daarvan een beschrijving opnemen in de interne ggo-administratie.

Zo voldoet u aan artikel 9.1.a, 9.1.b en 10.1.i.2o van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.

Hoe meldt u een voorval bij de ILT?

Om een voorval te melden bij de ILT, gebruikt u het meldformulier ongewoon voorval genetisch gemodificeerde organismen (ggo)

Wat gebeurt er met uw melding?

De ILT neemt uw melding van het voorval in behandeling. De ggo-inspecteur onderzoekt of vervolgmaatregelen noodzakelijk zijn en neemt contact op met de betrokken BVF.