Nr. 6 - Overgangsbepaling geluidseisen schepen 15.02 lid 5 ES-TRIN voor 1976

Binnenvaartcertificaten worden namens de Minister verstrekt door daarvoor gemandateerde klassenbureaus en keuringsinstanties. Deze instructie is bedoeld om te zorgen voor eenduidigheid bij het onderzoek voor, en de afgifte van binnenvaartcertificaten door de klassenbureaus en de
keuringsinstanties.